Web Analytics
HP Banner

Ads: Listen on Spotify

  • Vaccinuri - Imunizarea copiilor

Alegere sau obligaţie?

Imunizarea copiilor în primii doi ani de la naştere este mai eficientă şi poate creşte speranţa de viata

 

România sunt disponibile în acest moment pentru vaccinarea copiilor şi a adulţilor aproape toate vaccinurile de pe plan mondial. Fiecare ţară stabileşte un Program Naţional de Imunizare, punând la dispoziţia pacienţilor dozele de vaccin în funcţie de disponibilităţile financiare, tipul de populaţie şi virusurile circulante.

Imunizarea este o urgenţă. Fiecare copil trebuie să fie vaccinat conform schemei naţionale de vaccinare. Este extrem de importantă protecţia precoce: imunizarea în primul sau, cel târziu, al doilea an de viaţă. Vaccinarea copiilor mici este mai eficientă şi are scopul de a creşte speranţa de viaţă.

Părinţii şi tutorii copiilor trebuie să fie consiliaţi de specialiştii în sănătate în ceea ce priveşte vaccinarea completă în timp util.Vaccinarea protejează împotriva unor boli foarte grave. Un copil nevaccinat este expus la îmbolnăvire, poate căpăta sechele pe viaţă sau poate muri de boli foarte grave, care astăzi pot fi prevenite cu uşurinţă prin intermediul acestei proceduri.

Orice copil, chiar dacă are. o boală uşoară sau este malnutrit, poate fi vaccinat. Medicul ia decizia în acest sens. Răcelile minore, diareea uşoară, febra scăzută nu reprezintă o contraindicaţie pentru vaccinare. Absenţa vaccinării sau neefectuarea ei la timp poate produce mai mult rău decât vaccinarea în aceste condiţii.


Femeile gravide şi nou-născuţii trebuie protejaţi prin vaccinare împotriva tetanosului. Chiar dacă femeia gravidă a fost vaccinată anterior, trebuie consiliată suplimentar cu privire la vaccinarea contra tetanosului.

Pentru fiecare vaccinare se foloseşte o seringă de unică folosinţă. Fiecare pacient trebuie să ştie acest lucru şi să ceară respectarea acestei rigori.

Bolile se răspândesc rapid în cazul aglomerărilor de populaţii. Copiii care trăiesc în colectivităţi, mai ales în situaţii în care sunt refugiaţi sau în situaţii de dezastre, trebuie vaccinaţi imediat, mai ales împotriva pojarului, care poate determina complicaţii grave şi deces.

Carnetul de vaccinări trebuie prezentat de către părinte medicului vaccinator înainte de fiecare imunizare. în carnetul de vaccinare se trec fiecare doză administrată, seria vaccinului şi data expirării acestuia. Opţional, se poate lipi pe carnetul de vaccinare eticheta desprinsă de pe seringa vaccinului, care conţine toate aceste date.

In România avem următoarele vaccinuri disponibile

■  Vaccin pentavalent = diftero-tetano- pertusiss acelular + antipolio injectabil + anti Hib;

■  Vaccin hexavalent = diftero-tetano- pertusiss acelular + antipolio injectabil + anti Hib + anti HepB;

■  Vaccinul anti Haemophilus Influenzae - Hib (singur sau în componenţa vaccinurilor penta si hexava lente);

■  Vaccinul pentru rubeolă (pojărel) - rujeolă (pojar) - oreillon;

■  Vaccin anti-hepatita B, inclus în hexa şi pentavalent, dar şi singur, administrat în primele 24 de ore după naştere;

■  Vaccinul antimeningococic;

■  Vaccinul antipneumococic;

■  Vaccinul antigripal;

■  Vaccinul antivaricelă;

■  Vaccin antirotaviral;

■  Vaccinul anti HPV la adolescente;

■  Vaccin antihepatitic A;

■  Vaccinul anti VZV la 60 de ani (pentru Zona Zoster);

■  Imunizarea pentru rabie (turbare);

■  imunizarea contra tetanosului (inclus în hexa şi pentavalent la copilul mic, cupiat cu antidifteric la copilul mare şi adult, vaccin pentru tetanos monovalent);

■  BCG (Bacii Calmette-guerin = antituberculos).

Obiectivele şi priorităţile OMS privind vaccinarea copiilor

■  Scăderea numărului de injecţii necesare vaccinărilor obligatorii în primii doi ani de viaţă de la 80 la maximum 10;

■  Protecţie simultană împotriva mai multor boli infecţioase;

■  Creşterea complianţei pacienţilor la vaccinare;

■  înlocuirea polio oral cu cel injectabil (deja în România);

■  înlocuirea pertussis celular cu cel acelular (deja în România);

■  Scăderea vârstei pentru rapelul rujeolic de la 3-6 ani la 2 ani;

■  Reducerea numărului total de doze de vaccin anti HepB la maximum 6 doze pe viaţă (în România sunt asigurate doar vaccinările, nu şi rapelul);

■  Vaccinarea sistematică DT-VPI a adulţilor la intervale de 10 ani (în România nu este disponibil rapelul în programul naţional);

■  Utilizarea la adulţi a unei doze reduse de anatoxină difterică;

Vaccinarea copiilor până la momentul intrării în colectivitate (posibilă în România dacă se respectă vaccinarea până la intrarea în colectivitate = grădiniţă).

    Programul Naţional de Imunizare (vaccinare)

Acesta face parte din Programul Naţional privind bolile transmisibile şi are drept obiectiv protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

Programul este coordonat tehnic de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), care urmăreşte realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare.

Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică (DSPCSP) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a vaccinurilor prevăzute în calendarul de vaccinare aprobat.

Fiecare din instituţiile incluse în programul naţional de imunizare are anumite atribuţii în cadrul acestuia.

Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

■  asigură managementul operaţional al programului de imunizare;

■  acordă asistenţă tehnică în vederea bunei desfăşurări a programului;

■  centralizează indicatorii fizici, de eficier de rezultat la nivel naţional;

■  întocmeşte rapoarte trimestriale şi am privind modul de derulare a programi

■  asigură managementul, administrarea şi monitorizarea Registrului electronic naţional de vaccinări (RENV), în prezer nefuncţional.

Institutul Naţional de Sănăta Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile (CNSCB şi structurile de specialitate < la nivel regional

■  coordonează şi monitorizează la nivel naţional şi regional derularea activităţii! desfăşurate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

■  realizează repartiţiile pe tipuri de vaccir în funcţie de necesarul solicitat de direcţiile de sănătate publică judeţene: transmite DSPCSP din cadrul Ministeru Sănătăţii în vederea aprobării şi elabor; ordinului de distribuire;

■  analizează realizările la acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile şi grupele de vârstă prevăzute în calenda naţional de vaccinare şi transmite rapo trimestriale şi anuale pe această temă către DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii;

■  monitorizează acoperirea vaccinală conform metodologiei unice

   ■ realizează evaluarea/validarea periodic (5 ani) a acoperirii vaccinale printr-o metodologie

■  alternativă (care să aibă în vedere şi copiii neînscrişi la medicul de familie);

■  realizează studii de seroprevalenţă, în colaborare cu structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP) şi, după caz, cu INCDMI „Cantacuzino”

■  coordonează supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAf informează DSPCSP din cadrul Minister Sănătăţii cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI);

■organizează instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică judeţene;

■întocmeşte, supune avizării DSPCSP din Ministerul Sănătăţii şi transmite raportul anual solicitat de OMS pe problema vaccinărilor.

■asigură funcţia de secretariat pentru Comitetul Naţional de Vaccinologie.

Serviciile/birourile de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP)

■asigură preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;

■supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor şi utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;

■asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;

   ■verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare a acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor;

■identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea reştanţierilor, atât prin intermediul medicilor de familie şi de medicină şcolară, cât şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;

■asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;

■realizează anchetele de estimare a acoperirii vaccinate, conform metodologiei unice;

■participă la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de INSP;

■raportează datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unice;

■participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau CRSP;

Furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi din sistemul public şi privat

■asigură efectuarea imunizărilor gratuite, conform calendarului de vaccinări aprobat prin prezentul ordin, ale tuturor copiilor înscrişi pe listele proprii, ale tuturor copiilor neasiguraţi care se prezintă la con: precum şi ale copiilor de vârstă şcc unităţile de învăţământ fără asister medicină şcolară asigurată, în conf.cu Legea nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/200( privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor;

■asigură realizarea catagrafiilor, estii cantităţilor de vaccinuri necesare p imunizarea copiilor şi utilizarea cu i a vaccinurilor solicitate şi repartizae

■asigură acoperirea vaccinală optirr pentru toate tipurile de vaccinuri şi de vârstă, în teritoriul în care îşi exe activitatea, cu accent pe comunităl acoperire vaccinală deficitară;

■asigură respectarea lanţului de frig preluarea şi transportul vaccinurilo precum şi păstrarea şi administrare acestora în condiţii de maximă siguranta.

■asigură înregistrarea şi raportarea  a vaccinărilor efectuate şi răspund utilizarea cu eficienţă a cantităţilor vaccinuri primite de la direcţiile de publică judeţene;

■serviciile medicale privind vaccinări vor fi raportate către Casa Judeţea de Asigurări de Sănătate numai dupa validarea acestora de către servicii abilitate din DSP judeţean;

■depistează, înregistrează şi notifică de sănătate publică judeţene reactiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)conform metodologiei;

■participă la sesiunile de instruire or de direcţiile de sănătate publică ju< a municipiului Bucureşti;

■asigură informarea părinţilor cu pri vaccinurile utilizate în Programul K de Imunizări şi cu privire la calend; naţional de vaccinare.

  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

Vaccinuri - Imunizarea copiilor

  • Product Code: Vaccinuri - Imunizarea copiilor
  • Availability: Se vinde numai in farmacii!
  • 0.00€


Related Products

Protejaţi-vă copiii de bolile colectivităţii!

Protejaţi-vă copiii de bolile colectivităţii!

Protejaţi-vă copiii de bolile colectivităţii!Alături de apa potabilă, vaccinurile sunt considerate u..

0.00€

Copiii hiperactivi

Copiii hiperactivi

Copiii hiperactivi• Tulburările de atenţie ale copiilor, însoţite sau nu de un comportament hiperact..

0.00€

Refluxul esofagian la copiii mici

Refluxul esofagian la copiii mici

Refluxul esofagian la copiii mici• La patru luni, 50% dintre bebeluşi au un reflux gastro-esofagian,..

0.00€

Sanatatea postnatala

Sanatatea postnatala

Sănătatea postnatalăPregăteşte-te de schimbările pe care le aduce copilul în viaţa ta!   &nbs..

0.00€

HP Banner

Ads: Listen on Spotify