Web Analytics
HP Banner
  • FENACETINA

Fenacetina


Fenacetina (phenacetin), un derivat de anilină, are acţiune analgezică şi antipiretică moderate şi acţiune antiinflamatorie slabă, fiind folosită mai ales în asociaţii antinevralgice.


Ca reacţii adverse, poate provoca erupţii cutanate şi leucopenie de natură alergică, dar în general este bine suportată. Supradozarea acută produce necroză hepatică gravă, uneori necroză tubulară renală şi hipo- glicemie, methemoglobinemie, anemie bemolitică. Folosirea cronică abuzivă duce de asemenea la methemoglobinemie şi anemie hemolitică.

Administrarea repetată, tâmp îndelungat, de asociaţii antinevralgice conţinînd fenacetină, dă uneori naştere unei nerite interstiţiale caracteristice. La sugari, chiar dozele mici pot fi cauză de cianoză, anemie hemoliitică, insuficienţă circulatorie, tulburări nervoase.


Fenacetina se absoarbe inegal din intestin, în funcţie ide preparat (există ^diferenţe mari de disponibilitate farmaceutică). Este repede metabolizată, rezultînd în pricipal un derivat hidroxilat, activ ca analgezic şi antipiretic — paracetamolul; alţi metaboliţi sînt responsabili de efectele metbemoglobinizant şi hemolitic.

Fenaicetina se administrează oral, 300 mg o dată.

Paracetamolul+ (acetaminophen) are proprietăţi asemănătoare fenacetinei, dar provoacă mai puţin methemoglobinemie şi nu favorizează hemoliza: poate fi cauză de trombocitopenie. Se administrează oral, 500 mg o dată (fără a depăşi 2,5 g/zi).

Un număr mare de preparate comerciale, ca şi o serie de prescripţii magistrale, conţin asociaţii de analgezice antipiretice — acid acetilsalicilic, aminoflenazonă, fenacetină, paraceta­mol etc. — cu codeină, cafeină şi sau diferite sedative, mai ales bar- bital şi fenobarbital. Preparate de acest tip se folosesc larg şi de multe ori abuziv, în cefalee, dentalgii, nevralgii, mialgii, dureri articulare, stări febrile, răceală comună sau gripă etic.

Asocierea analgezicelor antipiretice între ele are consecinţe aditive, fără a adăuga calitativ ceva în plus faţă de acidul acetilsalicilic sau alt compus asemănător, administrat singur, în doză potrivită. Nu există avantaje din punct de vedere toxicologic, iar riscul reacţiilor alergice este crescut.

Asocierea codeinei este în ,general avantajoasă, adăugînd un plus de analgezie de alt tip; se adaugă însă şi reacţiile adverse ale acestui alcaloid din opiu (inclusiv riscul, relativ mic, de dependenţă). în gene­ral, se apreciază că asocierea codeinei este justificată atunci cîmd anal- gezicul-antipiretic — de exemplu aspirina — administrat singur, în doză optimă, nu este suficient de eficace.

Studii controlate au au arătat că dozele mici de cafeină (15—60 mg) conţinute în diferite preparate antinevralgice nu contribuie la efectul analgezic şi antipiretic, nu realizează un plus ,de beneficiu în cefalee (în anumite forme de cefalee cu vasodilataţie dozele mari de cafeină sînit utile prin acţiunea vasoconstrictoare) şi nu provoacă stimulare psihică evidentă.

Barbituricele adăugate în doze mici (15—30 mg) analgezicelor, n«u le cresc eficacitatea, iar beneficiul efectului sedativ este îndoielnic.

In privinţa interacţiunilor de ordin farmacocinetic, acestea sînt id'oar parţial elucidate. Ele nu sînt probabil semnificative clinic, oonsiderînd uzul ocazional al asociaţiilor antinevralgice.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

FENACETINA

  • Product Code: FENACETINA
  • Availability: Se vinde numai in farmacii!
  • 0.00€


HP Banner