Web Analytics
  • GENTICOL

Genticol


Denumire comună internaţională: Gentamicinum

Alte denumiri comerciale: Gentamicin Sulphate, Ophtagram

Forme de prezentare: Picături oftalmice soluţie, Soluţie oftalmică, Unguent oftalmic


Ce este şi pentru ce afecţiuni se utilizează?
Gentamicina pentru administrare oftalmică este un antibiotic. Se utilizează pentru tratamentul infecţiilor bacteriene oculare, cum ar fi conjunctivitele.
Important de ştiut
Pentru a combate eficient infecţia, continuaţi administrarea me­dicamentului regulat pe toată perioada de timp recomandată de către medic, chiar şi în absenţa simptomelor. Simptomele unei infecţii pot dispare înainte ca infecţia să fi fost complet eradicată din organism.
Administrarea corectă
Medicamentul se administrează ocular, conform indicaţiilor medicului. Spălaţi-vă pe mâini înainte de a aplica unguentul sau soluţia oftalmică.
Pentru a administra soluţia oftalmică:
•        agitaţi uşor flaconul pentru a asigura dizolvarea omogenă a medicamentului. înclinaţi uşor capul pe spate şi trageţi în jos de pleoapa inferioară. Poziţionaţi picurătorul deasupra ochiu­lui. Priviţi în sus şi în exterior. Aplicaţi o picătură de soluţie şi închideţi ochiul. Apăsaţi uşor pe colţul intern al ochiului (spre nas) timp de aproximativ 1 minut pentru a preveni scurgerea lichidului în canalul lacrimal. Dacă este nevoie să aplicaţi mai mult de o picătură în acelaşi ochi sau în ambii ochi, repetaţi procedeul la interval de aproximativ 5 minute între picături. Pentru a administra unguentul:
•        ţineţi tubul în mâini timp de câteva minute pentru a-l încălzi. în­clinaţi capul pe spate şi trageţi uşor în jos de pleoapa inferioară.Aplicaţi o mică cantitate de unguent pe pleoapa inferioară. în­chideţi pleoapele şi rotiţi ochiul în orbită timp de aproximativ 1-2 minute. Dacă utilizaţi şi alt medicament cu aplicare oftalmi- că, aşteptaţi cel puţin 10 minute înainte de a-l administra.
Nu atingeţi vârful aplicatorului sau picurătorului de nici o altă suprafaţă, inclusiv de suprafaţa ochiului. Picurătorul sau aplica- torul sunt sterile. Dacă se contaminează poate provoca apariţia unei infecţii oculare.
Dacă săriţi o doză - administraţi doza uitată imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă se apropie timpul pentru următoarea administrare, săriţi peste doza uitată şi reveniţi la programul normal de admi­nistrare. Nu administraţi o doză dublă de medicament.
Cum păstrăm medicamentul

La temperatura camerei, ferit de ume­zeală şi căldură excesive. Puneţi întotdeauna capacul tubului după fiecare utilizare.
Ce efecte adverse pot apare?
Nu este de aşteptat apariţia unei reacţii adverse severe la admi­nistrarea gentamicinei oftalmice.
Efectele adverse mai puţin severe pot include: senzaţie de ar­sură, înţepături, iritaţie, prurit, înroşire, tulburări de vedere, um­flarea pleoapelor, creşterea sensibilităţii la lumină. Continuaţi ad­ministrarea medicamentului şi consultaţi medicul dacă observaţi apariţia acestora.
Când nu se administrează?
Gentamicina oftalmică nu se administrează persoanelor cunos­cute cu alergie la medicament sau la alte medicamente similare, cum ar fi tobramicina (Tobrex).
Atenţionări speciale
Medicamentul este un antibiotic şi nu va avea efect asupra unei infecţii fungice sau virale. Nu administraţi medicamentul pentru tratamentul unei alte infecţii decât la recomandarea medicului.
Gentamicina oftalmică poate provoca tulburări de vedere. Aveţi grijă la efectuarea activităţilor cu risc sau care necesită atenţie sporită cum ar fi condusul autovehiculelor.
Dacă folosiţi lentile de contact, întrebaţi medicul dacă le puteţi purta pe durata tratamentului. După administrarea medicamen­tului aşteptaţi cel puţin 15 minute până la reaplicarea lentilelor, doar dacă medicul nu vă recomandă altfel.
Interacţiuni posibile cu alimente sau medicamente
Nu utilizaţi alte medicamente cu administrare oftalmică pe du­rata tratamentului decât la recomandarea medicului.Sarcina şi alăptarea
Nu se cunosc efectele medicamentului asupra sarcinii. Consul­taţi medicul înainte de a administra medicamentul pe durata sar­cinii.
De asemenea nu se cunoaşte dacă medicamentul treceîn lapte­le matern sau dacă poate afecta sugarul. Nu administraţi medica­mentul pe durata alăptării fără a consulta medicul.
Doze recomandate
Soluţie oftalmică
Se recomandă administrarea a 1-2 picături în ochiul afectat la fiecare 4 ore. Pentru infecţiile mai severe medicul poate recoman­da administrarea a maxim 2 picături o dată la fiecare oră.
Unguent oftalmic
Aplicaţi o mică cantitate de unguent în ochiul afectat de 2-3 ori pe zi.
Supradozare
Orice medicament administrat în exces poate provoca efecte adverse severe. Anunţaţi imediat medicul dacă suspectaţi supradozarea.
Nu se cunosc simptomele supradozării cu gentamicină oftalmi­că.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

GENTICOL

  • Product Code: GENTICOL
  • Availability: Se vinde numai in farmacii!
  • 0.00€