A+ A A-

Procaina

 

Procaina(procain, novocain), esterul acidului p-aminobenzoic cu dietilaminoetanolul, are acţiune anestezica locala de durata relativ scurtă — aproximativ 20 minute. Moleculele active trec repede în circulaţie datorită vasodilataţiei locale. Asocierea cu cantităţi mici de adrenalină prelungeşte durata anesteziei şi diminuează toxicitatea generală. După injectarea soluţiei de procaină cu adrenalină, anestezia este completă în 5 minute, durează 30—60 minute, apoi diminuează treptat, dispărînd după cca. 2 ore. Procaina pătrunde greu în profunzime, acţiunea anestezică de contact fiind slabă.


Procaina, injectată intravenos, are oarecare efect analgezic, provoacă vasodilataţie şi relaxează musculatura netedă, deprimă inima şi împiedică anumite aritmii ectopice, diminuează reflectivitatea vegetativă. Aceste efecte se datoresc deprimării receptorilor din pereţii vaselor (endoanestezie), unor acţiuni vegetativolitice şi influenţării directe a structurilor efectoare.

Dozele mici, administrate timp îndelungat, ameliorează troficitatea tisulară şi pot întîrzia procesul de îmbătrînire. Mecanismul acestui efect nu a fost precizat; este posibil să intervină acţiunea de stabi-lizare a membranelor, ca şi acţiunile biochimice ale celor doi produşi de metabolism — acidul p-aminobenzoic şi dietilaminoetanolul.


Ca efecte nedorite, procaina poate fi cauză de reacţii alergice de tip anatilactic, relativ rare, dar uneori grave edem laringian acut, şoc anafilactic. De aceea, înaintea utilizării se recomandă o investigare anamnestică îngrijită. Intoxicaţia acută se manifestă prin convulsii, colaps, oprirea inimii, sincopă respiratorie. Dozele mari de barbiturice pot preveni convulsiile, iar arbituricele intravenoase sînt recomandate pentru tratamentul acestora.


Datorită eliberării metabolice de acid paminobenzoic procaina este incompatibilă cu sulfamidele. Nu trebuie injectată în ţesuturile infectate, deoarece acidul p-aminobenzoic este factor de creştere pentru microbi.Alte efecte nedorite se pot datora adrenalinei, adăugată soluţiilor de procaină. Sînt posibile fenomene ischemice acute locale, mai ales cînd se injectează la nivelul degetelor (adrenalina provoacă vasoconstricţie şi creşte necesitatea de oxigen). Ca fenomene sistemice, pot surveni anxietate), tremor, paloare, palpitaţii.Asocierea adrenalinei este contraindicată la coronarieni şi la cardiaci.


Procaina se absoarbe repede de la locul injectării, menţinîndu-se timp relativ scurt la locul de acţiune. Este rapid hidrolizată în sînge de către pseudocolinesterază, ceea ce explică durata scurtă a efectelor sistemice. Cantităţile de esterază conţinute în lichidul cefalorahidian sînt foarte mici, terminarea rahianesteziei fiind în funcţie de absorbţia pro- cainei în sînge.


Procaina se foloseşte sub formă de clorhidrat. Pentru infiltraţii se injectează soluţia 0,25—0,50%, pentru blocarea nervilor soluţia 1—2<>/o, iar pentru rahianestezie soluţia 8°/o- Farmacopeea Română prevede ca doze maxime, 200 mg o dată şi 600 mg în 24 de ore, dar în general se acceptă cantităţi limită ceva mai mari. în soluţie se poate adăuga adrenalină 1/500 000—1/50 000. Pentru efectele generale, procaina se injectează lent intravenos, în soluţie diluată (10 ml soluţie 0,5°/o). Preparatele geroviîal H3+ şi aslavital+, care conţin procaina, sînt utilizate în geriatrie; se administrează în injecţii intramusculare sau oral.

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat