A+ A A-

 ANTICONCEPŢIONALELE                     


Asociaţiile estrogen-progestativ au proprietăţi anticoncepţionale, inhibînd maturarea foliculară şi ovulaţia. Cele 2 tipuri de hormoni se pot administra combinat (într-o singură tabletă) în cicluri de 20—22 zile — de obicei din ziua a5-a pînă în ziua a 25-a a ciclului menstrual — urmate de 5—7 zile pauză.

O altă metodă constă în folosirea secvenţială, estrogenul singur din ziua a 5-a pînă în ziua 18—20 a ciclu¬lui, apoi combinat cu un progestativ timp de alte 5—6 zile, după care urmează o pauză de 6 zile şi tratamentul se reia.

Administrarea se face de obicei pe cale orală. Dintre estrogeni se utilizează etinilestradiolul (50 mcg/zi combinat sau 100 mcg/zi pentru tratamentul secvenţial) şi mestranolul (50—75 mcg combinat sau 75—85 mcg pentru tratamentul secvenţial). Dintre progestative se utilizează dimetisteronul (25 mg/zi secvenţial), noretisteronul (1—2 mg/zi combinat, 5 mg/zi secvenţial), linestrenolul (2,5 mg/zi), etinodiolul diacetat (1 mg/zi combinat) şi altele.


Administrarea combinată estrogen-progestativ provoacă inhibarea secreţiei gonadotropinice — de FSH şi LH —, hipo- sau atrofia endome- trului (care nu mai permite nidarea), micşorarea cantităţii şi îngroşarea glerei cervicale (care poate împiedica pătrunderea spermatozoizilor).

Oprirea tratamentului declanşează hemoragia de privaţie, de obicei săracă, din cauza atrofiei endometriale. împiedicarea concepţiei este pracatic totală (chiar dacă una din doze nu a fost luată).


în cazul tratamentului secvenţial, efectul anticoncepţional depinde de acţiunea estrogenului, care deprimă secreţia de FSH şi în oarecare măsură pe cea de LH; endometrul este puţin afectat, iar glera cervicală rămîne abundentă şi filantă.

Progestativul asociat la sfîrşitul ciclulului asigură descuamarea promptă a endometrului şi hemoragia de privaţie, asemănătoare menstruaţiei normale. Eficacitatea este bună, deşi uşor inferioară celei obţinute prin administrarea combinată.

Folosirea preparatelor anticoncepţionale nu este lipsită de riscuri. Ele provoacă dezechilibre hormonale şi metabolice, care se evidenţiază relativ frecvent prin reacţii adverse variate. Efectul nedorit cel mai obişnuit este greaţa, însoţită uneori de vomă, dureri abdominale, flatulenţă, diaree sau constipaţie.

Dezechilibrul endocrin în sfera genitală se poate manifesta prin congestie pelvină şi mamară, hemoragii de ruptură („spotting)“ în cursul ciclului de tratament, modificarea fluxului menstrual, amenoree (se creşte doza de estrogen), inhibarea lactaţiei (nu se folosesc imediat după naştere), cloasmă şi melasmă, hipertricoză, acnee, edeme, o frecvenţă crescută a candidozei vaginale (datorită alcalinizării mediului vaginal).

Oprirea tratamentului poate fi urmată de o perioadă variabilă de amenoree şi anovulaţie (pînă la 6 luni), însoţite uneori de galactoree şi un sindrom de tip premenstrual. Studii re¬trospective au dovedit o uşoară creştere a frecvenţei afecţiunilor trom- boembolice — tromboflebită, embolie pulmonară, tromboză cerebrală şi retiniană; semnele clinice de tromboză şi embolie, cefaleea, tulburările de vedere, edemul papilar şi leziunile vasculare retiniene impun oprirea medicaţiei. Ca tulburări metabolice s-au semnalat diminuarea toleranţei la glucide şi agravarea diabetului (care reprezintă o contraindicaţie re¬lativă), ca şi creşterea lipidelor serice, mai ales a trigliceridelor.

Cîteodată apar creşteri însemnate ale presiunii arteriale (hipertensiunea este o contraindicaţie relativă). Ficatul poate fi afectat, cu apariţia conse¬cutivă a icterului, mai ales de tip colestatic (anticoncepţionalele nu se folosesc la hepatici). Scăderea tonusului musculaturii netede a ureterelor duce la distensia acestora, favorizînd infecţiile urinare. Deoarece s-au semnalat simptome reumatismale şi apariţia de celule lupice sub tratament anticoncepţional, este bine ca acesta să fie evitat la femeile cu boli de colagen.

Nu au fost stabilite relaţii cauzale clare între anticoncepţionale şi tulburările psihice variate care pot surveni în timpul tratamentului: nervozitate, anxietate, oboseală, stare depresivă (este posibil ca acestea să fie legate de implicaţiile personale şi sociale ale folosirii acestei medicaţii).
Folosirea anticoncepţionalelor nu este justificată decît atunci cînd există indicaţii medicale pentru evitarea sarcinii.
 

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat