A+ A A-

MYORELAXIN

 

Suxametoniul (suxamethonium chloride, succinylcholine chloride, myorelaxin), curarizant de sinteză, este esterul dicolinic al acidului succinic. Provoacă bloc neuromuscular de tip depolarizant. Paralizia este pre­cedată ades de fasciculaţii, care au drept urmare, postoperator, dureri musculare, mai frecvent în regiunea cefii, lombar sau la nivelul faringelui.

Efectul curarizant apare imediat, este maxim la 1—3 minute şi este de scurtă durată, menţinîndu-se aproximativ 10 minute de la injectarea intravenoasă. Aceasta este consecinţa metabolizării rapide, prin hidroliză catalizată de pseudocolinesterază.

Dozele mari provoacă apnee trecătoare, ceea ce impune respiraţie artificială; anticolinesterazicele sînt contraindicate. în cazul adminis-trării prelungite, blocul depoiarizant se poate transforma în bloc antidepolarizant.

Dacă survine apnee în această situaţie (de excepţie), se recomandă injectarea de edrofoniu, anticolinesterazic cu acţiune de scurtă durată; dacă acesta se dovedeşte eficace, se recurge la neostigmină.

La unele persoane suxaraetoniul provoacă apnee prelungită, chiar pentru dozele obişnuite. Acest fenomen se poate datora unui deficit enzimatic determinat genetic, şi anume prezenţei unei colinesteraze atipice, puţin active, incapabilă să detoxifice medicamentul. Anumite stări patologice — boli hepatice, anemie gravă — caracterizate prin deficit de colines- terază, cresc de asemenea toxicitatea curarizantului.


Suxametoniul are oarecare acţiune stimulantă ganglionară, responsabilă de salivaţia şi creşterea presiunii arteriale, care survin uneori în timpul administrării prelungite. La copii, injectarea repetată poate produce bradicardie marcată.


Suxametoniul se injectează intravenos, în doză de 40—60 mg (1 mg/kg la copii), atunci cînd se urmăreşte o acţiune de scurtă durată — pentru intubaţie traheală, endoscopie, reducere de fracturi etc. Pentru efecte prelungite se poate introduce în perfuzie, sub formă de soluţie 0,1—0,2%, cîte 2,5 mg/minut.\


Decametoniul (decamethonium), un derivat de metoniu obţinut prin sinteză, are acţiune curarizantă depolarizantă. Efectul se menţine aproximativ 20 minute. Indicele terapeutic mic îi limitează utilitatea.
 

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat