Web Analytics
  • MEDROL

Medrol


Denumire comună internaţională: Metilprednisolon

Alte denumiri comerciale: Depo-Medrol, Lemod Solu, Solu-Medrol

Forme de prezentare: Comprimate, Liofilizat pentru soluţie injectabi­lă, Suspensie injectabilă


Ce este şi pentru ce afecţiuni se utilizează?
Medrol este un corticosteroid ce acţionează în principal prin di­minuarea răspunsului imunitarşi reducerea inflamaţiei. Indicaţiile de administrare sunt numeroase şi includ tulburările endocrine în care corpul nu produce suficienţi corticosteroizi (ex. insuficienţă corticosuprarenală primară sau secundară), inflamaţiile severe, afecţiunile imune şi alergice severe (ex. poliartrită reumatoidă, psoriazis, colită ulceroasă, boală Crohn, astm bronşic), şocul.
Important de ştiut
Tratamentul cu Medrol trebuie întrerupt numai progresiv, pe durata a câtorva săptămâni sau luni, pentru a reduce riscul com­plicaţiilor (ex. insuficienţă corticosuprarenală, agravarea bolii tratate). în nici un caz nu opriţi brusc administrarea fără consultarea medicului!
Administrarea corectă
Administraţi medicamentul conform prescripţiei, în fiecare zi sau o dată la 2 zile, preferabil cu lapte sau alimente pentru a redu­ce durerile de stomac.
Urmaţi întocmai prescripţia, la intervalele de timp recomandate de medic. Solicitaţi lămuriri suplimentare medicului sau farmacis­tului dacă aveţi neclarităţi.Dacă medicul v-a prescris o singură doză pe zi, încercaţi să o luaţi înainte de ora 9 dimineaţa pentru a mima ciclul normal de secreţie al organismului.


Dacă sunt mai multe prize zilnice, distribuiţi dozele uniform pe durata zilei conform indicaţiilor medicului.
Soluţia injectabilă se administrează de obicei în spital. Dacă fo­losiţi soluţia acasă respectaţi instrucţiunile oferite de medic. Ad­ministraţi dozele conform procedurii de administrare intramus- culară respectiv intravenoasă.
Nu utilizaţi soluţia dacă este tulbure sau decolorată şi conţine particule sau flaconul este crăpat sau deteriorat.
Păstraţi produsul, seringile şi acele departe de copii sau anima­le. Nu reutilizaţi seringile, acele sau celelalte materiale. Respectaţi regulile de eliminare a materialelor biologice utilizate.


Dacă săriţi o doză - şi vă este prescrisă o singură doză pe zi, luaţi doza imediat ce vă amintiţi; totuşi, dacă nu vă amintiţi până a doua zi, săriţi peste doza uitată şi reveniţi la programul normal de administrare. Dacă trebuie să luaţi mai multe doze pe zi, pu­teţi alege să administraţi doza omisă imediat ce vă amintiţi sau să luaţi 2 doze odată (cea uitată şi cea care urmează normal) la ora pentru doza următoare. Dacă administraţi Medrol o dată la 2 zile, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi, apoi reveniţi la schema normală de tratament.
Cum păstrăm medicamentul

In ambalajul original, bineînchis şi ferit de acţiunea copiilor. Păstraţi medicamentul la temperatura ca­merei ferit de căldură şi umezeală excesivă. Aruncaţi flacoanele expirate sau de care nu mai aveţi nevoie.
Ce efecte adverse pot apare?
Anunţaţi imediat medicul dacă observaţi apariţia următoarelor efecte adverse:
•        reacţii alergice (probleme respiratorii, tumefacţii ale buzelor, limbii sau feţei, urticarie)
•        dureri de cap severe, vedere înceţoşată
•        convulsii •        creştere rapidă şi inexplicabilă în greutate (mai mult de 2,5 kg în 1-2 zile)
•        tumefacţie a extremităţilor
•        dureri sau slăbiciune musculară
•        extenuare fizică
•        scaune negre
•        vărsături cu aspect de zaţ de cafea
•        infecţii
•        agravarea afecţiunii tratate.
In cazul apariţiei următoarelor efecte adverse mai puţin severe continuaţi administrarea medicamentului dar consultaţi medicul imediat ce va fi posibil: greaţă, vărsături, dureri de stomac, sen­zaţie intensă de foame şi s&te, ameţeli, bufeuri, dureri de cap, oboseală, dureri de articulaţii, insomnii, acnee, modificări ale ci­clurilor menstruale, creşterea excesivă a părului, subţierea pielii, rotunjirea feţei, osteoporoză, modificări de comportament, ro- şeaţă, durere şi tumefacţie la locul injectării (pentru preparatele injectabile).
Când nu se administrează?
Nu se administrează în caz de alergie cunoscută la substanţa activă, trombocitopenie idiopatică (predispoziţie la sângerări da­torată unui număr redus al elementelor sangvine implicate în co­agularea sângelui), glomerulonefrită acută, infecţii sistemice cu fungi (ciuperci), infecţii severe bacteriene sau virale, SIDA, tuber­culoză (cu excepţia cazurilor grave, fulminante sau diseminate), vârsta sub 2 ani.
Atenţionări speciale
Inaintea începerii tratamentului informaţi medicul dacă aveţi boli de ficat sau rinichi, afecţiuni cardiace, hipertensiune arterială, diabet zaharat, afecţiuni tiroidiene sau ale glandelor suprarenale, ulcer gastric sau duodenal, colită ulceroasă, diverticulită, anasto- moze intestinale, osteoporoză, boli psihice, tuberculoză, infecţie HIV, istoric de convulsii sau miastenia gravis întrucât poate fi ne­cesară ajustarea dozelor sau reconsiderarea tratamentului.


Deoarece complicaţiile tratamentului cu corticosteroizi sunt dependente de mărimea dozei şi durata administrării, se indivi­dualizează tratamentul în baza raportului risc / beneficiu cu spe­cificarea dozei, duratei şi dacă este cazul folosirea terapiei zilnice sau alternante.
Terapia alternantă cu administrarea medicamentului la fiecare două zile furnizează dozele necesare unui tratament pe termen lung cu efecte adverse minime (ex. supresia glandelor hipofiză şi suprarenale, sindrom Cushing, sindrom de abstinenţă, inhibiţia creşterii la copii).


Medicul prescrie cea mai mică doză care controlează simpto­matologia iar atunci când este posibil reduce treptat dozele până la întreruperea tratamentului. Dar pentru aceasta este necesară monitorizarea constantă a bolii şi ajustarea adecvată a dozelor.
Situaţiile care necesită modificarea dozei includ exacerbarea sau remisiunea bolii, reacţiile de sensibilitate la medicament, expunerea la situaţii stresante nelegate de boala tratată, bolile acute, intervenţiile chirurgicale sau traumele.


Medicamentul slăbeşte apărarea imună a organismului, redu­când capacitatea lui de a lupta împotriva infecţiilor. De asemenea poate masca semnele unei infecţii, făcând dificilă diagnosticarea problemei curente. Semnalaţi medicului orice semn de infecţie existent: febră, frisoane, dureri în gât.
Evitaţi vaccinările cu tulpini vii, aglomeraţiile, persoanele bol­nave şi alte surse de infecţie deoarece medicamentul scade apă­rarea împotriva infecţiilor. Spălaţi frecvent mâinile şi ţineţi-le de­parte de ochi sau gură.
Dacă nu aţi avut în copilărie varicelă (vărsat de vânt), rujeolă (pojar) sau alte boli eruptive, evitaţi contactul cu persoanele afla­te în plin puseu eruptiv.


Evitaţi consumul de alcool în timpul tratamentului pentru a evi­ta lezarea stomacului.
Luaţi suplimente de calciu şi vitamina D întrucât pot apare pier­deri de calciu şi osteoporoză.
Utilizarea prelungită a corticosteroizilor poate determina intole­ranţă la glucoză şi ulterior diabet zaharat, care necesită tratament cu antidiabetice orale sau insulină. Raportaţi imediat semnele de diabet zaharat: senzaţie persistentă de foame şi sete, urinări frec­vente.


Dozele mari de medicament pot determina retenţia de sare şi li­chide în organism cu hipertensiune arterială secundară. Din acest motiv se recomandă respectarea unei diete fără sare şi eventual suplimentarea cu alimente sau preparate bogate în potasiu (ex. banane, prune, struguri, fructe uscate, cartofi, nuci, seminţe de floarea soarelui).
Corticosteroizii maschează în general simptomele de ulcer gas­tric sau duodenal putând apare perforaţie sau hemoragie fără dureri semnificative.Nu este indicată asocierea Medrolului cu aspirină sau alte antiin- flamatoare nesteroidiene datorită riscului de sângerare.


In timpul corticoterapiei pot apare tulburări psihice cu euforie, modificări de dispoziţie, tulburări de personalitate, insomnii şi chiar depresii severe cu manifestări psihotice. în plus, instabilita tea emoţională sau tendinţele psihotice preexistente pot fi agra­vate de corticosteroizi.
Se recomandă administrarea cu prudenţă a Medrolului în caz de herpes simplex ocular datorită riscului de perforare a corneei.
Folosirea prelungită a corticosteroizilor poate produce catarac­tă posterioară subcapsulară, glaucom, afectare a nervului optic, infecţii oculare secundare cu virusuri sau ciuperci.
Dacă se recomandă tratament cu corticosteroizi la persoanele cu tuberculoză latentă sau reactivitate la testul cutanat cu tuber- culină (test PPD) este necesară monitorizarea atentă deoarece există riscul de reactivare a tuberculozei. Dacă se prelungeşte tratamentul corticosteroid la aceste persoane este necesară înce­perea terapiei cu tuberculostatice.


Medrol poate fi folosit în tuberculoză doar dacă este o formă gravă (diseminată sau fulminantă) şi numai în combinaţie cu me­dicamente antituberculoase adecvate.
Informaţi medicul că sunteţi în tratament cu acest medicament înainte de a primi vreun tratament medical, chirurgical sau sto­matologic.
Solu-Medrol trebuie utilizat cu extremă precauţie la copii întru­cât siguranţa şi eficacitatea administrării la această categorie de vârstă nu au fost confirmate.
Corticosteroizii pot afecta rata de creştere dacă sunt adminis­traţi copiilor şi adolescenţilor.


Interacţiuni posibile cu alimente sau medicamente
Inainte de începerea tratamentului anunţaţi medicul dacă luaţi vreunul din următoarele medicamente:
•        rifampicină (Sinerdol)
•        fenitoina (Phenhydan)
•        fenobarbital
•        carbamazepină (Finlepsin, Neurotop, Taver, Tegretol)
•        teofilină (Teotard, Theo SR)
•        antidiabetice orale (anticoncepţionale)
•        aspirină
•        antiinflamatoare nesteroidiene: ibuprofen (Advil, Faspic, Ibal- gin, Ibufen), diclofenac (Clafen, Diclac, Dicloral, Votaren), indo- metacin
•        claritromicină (Clar, Fromilid, Klacid)
•        ciclosporină (Equoral, Imusporin, Sandimmun Neoral)
•        diuretice
•        diltiazem (Corzem, Dilmacor, Dilzem)
•        itraconazol (Orungal, Sporilin), ketoconazol (Fungicide, Kefun- gin, Nizoral)•        contraceptive orale (anticoncepţionale)
•        vaccinuri vii.
Sarcina şi alăptarea
Deşi unele studii pe animale au arătat că corticosteroizii admi­nistraţi în doze mari la mamă pot determina malformaţii fetale, nu se cunosc efectele Medrolului asupra fătului uman. Medicamen­tul poate fi folosit în sarcină numai în cazuri de absolută necesi­tate. întrucât corticosteroizii pot traversa placenta, se recomandă monitorizarea nou-născuţiilor după naştere datorită riscului de insuficienţă corticosuprarenală.
Nu se cunosc efectele corticosteroizilor asupra travaliului şi expulziei fetale.
Medrol poate trece în laptele matern, de aceea nu se recoman­dă alăptarea în timpul tratamentului fără aprobarea medicului.


Doze recomandate
•        Comprimate
Poliartritâ reumatoidâ

Iniţial se administrează 4-16 mg pe zi, apoi se scade treptat doza după obţinerea controlului asupra bolii.
Lupus eritematos sistemic
Doza de atac este de 20-96 mg pe zi iar cea de întreţinere - 8-20 mg pe zi.
Reumatism articular acut
Uzual se administrează 1 mg/kg/zi în 4 prize egale, după mese şi seara la culcare.
Scleroză multiplă
Doza zilnică recomandată este de 200 mg pe zi.
Edem cerebral
Se pot administra doze de 200-1000 mg pe zi.
Transplant de organe
Doza de Medrol se calculează în raport cu greutatea, uzual fiind de 7 mg/kg/zi.
•        Suspensie sau soluţie injectabilă
Boli inflamatorii corticoresponsive
Iniţial se administrează 10-40 mg intramuscular sau intravenos, apoi se ajustează doza în funcţie de răspuns. în bolile grave se re­comandă administrarea a 30 mg/kg în perfuzie intravenoasă timp de 10-20 minute; se repetă la fiecare 3-6 ore, dar nu mai mult de 3 zile.
Poliartritâ reumatoidâ
Se administrează intramuscular 40-120 mg pe săptămână. De asemenea se pot administra intra-articular 4-80 mg pentru ame­liorare simptomatică.

Sindrom adrenogenital
Doza recomandată este de 40 mg o dată la 2 săptămâni/admi­nistrată intramuscular.
Leziuni dermatologice, dermatite
Se indică 40-120 mg pe săptămână timp de 1-4 săptămâni, ad­ministrat intramuscular. în cazurile severe o singură doză de 80- 120 mg ar trebui să amelioreze simptomatologia.
Dermatită seboreică
Se pot administra intramuscular doze de 80 mg pe săptămână.
Astm bronşic, rinită alergică
Doza recomandată este de 80-120 mg.
Supradozare
Este puţin probabil ca administrarea unei singure doze mari de medicament să aibă efecte grave, totuşi anunţaţi medicul dacă se întâmplă aceasta. Au fost descrise ameţeli, greaţă, pierderea pof­tei de mâncare, hipotensiune arterială, dureri musculare, febră.
Cea mai probabilă este supradozarea pe termen lung, pentru cazurile în care se administrează doze mari de Medrol. Semnele supradozării cronice includ obezitatea tronculară, faţa rotundă, ceafa de bizon, subţierea pielii, vergeturile, acneea, pilozitatea excesivă îndeosebi facială, slăbiciunea musculară, sângerările uşoare, hipertensiunea arterială.


Medroxiprogesteron acetat vezi Farlutal Megestron vezi Depo Provera Meglimid vezi Amaryl Meguan vezi Metformin Melartrin vezi Meloxicam Meloxvezi Meloxicam

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

MEDROL

  • Product Code: MEDROL Metilprednisolon
  • Availability: Se vinde numai in farmacii!
  • 0.00€