A+ A A-

Spironolactona

 

Spironolactona (spironolacton, aldactone) este un derivat 17-spiro- lactosteroidic, asemănător chimic cu aldosteronul.


Efectul diuretic, relativ slab, se instalează lent (după 2—4 zile de la începerea tratamentului) şi este de lungă durată (2 zile sau mai mult de la întreruperea administrării).

Creşte eliminarea apei şi a sării, dar scade eliminarea potasiului, a ionilor de hidrogen şi a amoniului; urina este alcalină şi aciditatea titrabilă mică. Efectul spironolactonei apare numai în prezenţa aldosteronului, fiind mai marcat în condiţii de hiper- aldosteronism.

Creşterea diurezei se datoreşte antagonizării hormonului, posibil prin competiţie pentru o substanţă receptoare de la nivelul ţesu­turilor importante pentru reglarea electrolitică. Sub influenţa diureti­cului este împiedicat efectul antidiuretic al aldosteronului (care favori­zează reabsorbţia sodiului mai ales la nivelul tubului distal, stimulînd schimbul Na+—H+, K+).


Creşterea diurezei este marcată atunci cînd spironolactona se aso­ciază cu alte diuretice — tiazidice, mercuriale, furosemid — care împie­dică reabsorbţia sodiului prin alte mecanisme şi pun o cantitate sporită de ioni la dispoziţia schimbului ionic, accentuînd consecinţele blocării efectului aldosteronului. Asociaţiile sînt avantajoase şi pentru că spirono­lactona împiedică pierderea excesivă de potasiu.


Ca efecte nedorite, spironolactona poate provoca o creştere marcată a potasemiei la bolnavii cu insuficienţă renală. Hiponatriemia, semnalată uneori (mai ales la cirotici), se datoreşte eliminării de sodiu în exces faţă de apă (hiponatriemie de diluţie); este necesară restricţia ingestiei de apă şi administrarea de cortizoni, eventual manitol intravenos, în cazuri rare s-au semnalat somnolenţă, cefalee, greaţă, vomă, diaree, erupţii cutanate, hirsutism, ginecomastie, sîni dureroşi, chiar lactaţie (la femei).


Spironolactona (sub formă micro cristalină) se administrează obişnuit pe cale orală. Ca diuretic se recomandă un tratament de atac cu 100 mg de 2—3 ori/zi timp de 3—6 zile, apoi întreţinerea efectului cu 50 mg zilnic sau 100 mg de 2 ori/săptămînă.

Pentru alte indicaţii se adminis­trează 50 mg de 2—4 ori/zi. Canrenoatul (kalium canrenoat) este un derivat injectabil intravenos (lent); doza utilă de 400—800 mg/zi.


Spironolactona este indicata în stările de hiperaldosteronism, inclu­siv hiperaldosteronismul primar, atunci cînd nu este posibilă intervenţia chirurgicală.

Rezultate bune se obţin la ciroticii cu hiperaldosteronism secundar, unde asocierea spironolactonei cu diureticele tiazidice (obiş­nuit puţin eficace ca medicaţie unică) este deosebit de avantajoasă.

Oca­zional poate fi folosită asociată altor diuretice (tiazide, furosemid) în edemele cardiace şi nefrotice. Alte indicaţii, secundare, sînt paralizia familială şi miastenia gravă, unde creşterea potasemiei contribuie la co­rectarea deficitului motor.

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat