A+ A A-

Tobradex


Denumire comună internaţională: Combinaţii (Tobramycinum + Dexa- metazona)
Forme de prezentare: Unguent oftalmic, Picături oftalmice - suspen­sie
tobradex prospect
Ce este şi pentru ce afecţiuni se utilizează?
Tobradex reprezintă o combinaţie de antibiotic (tobramicină) şi corticosteroid (dexametazonă) folosită pentru prevenirea sau tra­tarea infecţiilor oculare. Tobramicina acţionează asupra bacterii­lor prin distrugerea peretelui lor celular iar dexametazona reduce inflamaţia datorită proprietăţilor sale de steroid.
Important de ştiut
Nu purtaţi lentile de contact când folosiţi acest produs. Steri­lizaţi lentilele conform instrucţiunilor producătorului şi cereţi aprobarea medicului înainte de reutilizare.
Administrarea corectă
Unguentul sau soluţia oftalmică se administrează în ochiul afec­tat de 3-6 ori pe zi preferabil în fiecare zi la aceleaşi ore, conform indicaţiilor medicului.
Inainte de aplicarea lor spălaţi-vă bine pe mâini.
Dacă purtaţi lentile de contact, scoateţi-le înaintea administrării şi puneţi-le la loc după cel puţin un sfert de oră după Tobrex.
Inclinaţi capul pe spate, priviţi în sus şi trageţi de pleoapa infe­rioară în jos pentru a descoperi sacul conjunctival. Cu picurătorul deasupra ochiului administraţi în sacul astfel format numărul de picături prescris sau 1-1,5 cm din unguent. închideţi apoi ochiul şi timp de 1-2 min presaţi uşor colţul interior al ochiului lângă rădă­cina nasului, pentru a preveni scurgerea medicamentului. încer­caţi să nu clipiţi sau să vă frecaţi ochiul.
Nu lăsaţi picurătorul să atingă ochiul sau oricare suprafaţă!
Nu clătiţi picurătorul. Puneţi capacul picurătorului la loc după fiecare utilizare.
Fiţi foarte atent la manipularea picurătorului pentru a nu atinge alte obiecte şi a contamina consecutiv soluţia. Nu administraţi so­luţiile nesterile deoarece pot provoca infecţii severe ale ochiului şi chiar orbire. tobradex! 1223
Dacă săriţi o doză-luaţi următoarea doză imediat ce vă amintiţi.To­tuşi, dacă se apropie timpul pentru următoarea doză săriţi peste doza uitată şi reveniţi la programul normal de administrare. Nu luaţi 2 doze odată.
Cum păstrăm medicamentul?In ambalajul original, bine închis şi ferit de acţiunea copiilor. Păstraţi medicamentul la temperatura ca­merei ferit de căldură şi umezeală excesivă sau la frigider. Arun­caţi flacoanele expirate sau de care nu mai aveţi nevoie.
Ce efecte adverse pot apare?
Incetaţi administrarea medicamentului şi anunţaţi imediat me­dicul dacă apar:
•        reacţii alergice severe (probleme respiratorii, tumefacţii ale bu­zelor, limbii sau feţei, urticarie)
•        dureri oculare, probleme de vedere (scăderea acuităţii vizuale
sau a câmpului vizual).
In cazul apariţiei următoarelor efecte adverse mai puţin severe continuaţi administrarea medicamentului dar consultaţi medicul imediat ce va fi posibil: arsuri, înţepături, iritaţie, prurit (mâncă- rimi), roşeaţă sau vedere înceţoşată la nivelul ochiului tratat, pru­rit sau tumefacţie a pleoapei, sensibilitate la lumina puternică.
Când nu se administrează?
Nu se administrează în caz de alergie cunoscută la produs sau la alte aminoglicozide (ex. streptomicină, gentamicină, kanamicină, neomicină, amikacină), infecţii oculare fungice sau virale, afecţi­uni acute purulente ale ochiului, după înlăturarea unui corp străin cornean;
Atenţionări speciale

Prescripţia acestui produs iniţială sau reînnoită trebuie făcută de către medicul oftalmolog numai după examinarea pacientului.
Luaţi medicamentul exact cum v-a fost prescris de medic şi în­cercaţi să nu omiteţi dozele întrucât medicamentul este eficient doar dacă nivelele lui în organism sunt constante.
Continuaţi administrarea medicamentului până la terminarea curei şi nu întrerupeţi imediat după ameliorarea simptomelor.
Administraţi picăturile înaintea folosirii unguentului oftalmic pentru a permite soluţiei să pătrundă în ochi.
Anunţaţi medicul dacă sub tratament simptomele persistă sau chiar se înrăutăţesc.
Utilizarea prelungită sau repetată poate favoriza infecţiile ocu­lare fungice, perforaţiile corneei şi sclerei, apariţia glaucomului sau cataractei. Anunţaţi imediat medicul dacă apar tulburări de vedere sau dureri oculare,în afecţiunile acute purulente ale ochiului, acest medicament poate masca infecţia sau chiar exacerba. Administraţi Tobradex numai sub monitorizare medicală.
Prezentaţi-vă la toate programările stabilite de medicul oftal­molog pentru a vi se măsura presiunea intraoculară.
întrucât acest medicament poate afecta temporar vederea, evitaţi şofatul şi manipularea utilajelor cu risc până la epuizarea efectului.
Interacţiuni posibile cu alimente sau medicamente
Aşteptaţi cel puţin un sfert de oră înaintea aplicării altor soluţii sau unguente oftalmologice.
Sarcina şi alăptarea
Acest medicament poate fi administrat în sarcină doar dacă este absolut necesar. Discutaţi riscurile şi beneficiile cu medicul dum­neavoastră.
Nu se cunoaşte dacă medicamentul poate trece în laptele ma­tern, de aceea consultaţi medicul înainte de a alăpta.
Doze recomandate
Soluţie oftalmicâ
Uzual se folosesc doze de 1-2 picături administrate în sacul con- junctival la intervale de 4-6 ore. Dacă infecţia este severă se pot aplica 1-2 picături la fiecare 2 ore în primele 24-48 ore.
Unguent oftalmic
De obicei se administrează câte 1,5 cm de unguent în ochiul afectat de 3-4 ori pe zi.
Supradozare
Anunţaţi imediat medicul dacă suspectaţi supradozarea. Simp- tomele supradozării pot include: înroşirea ochiului, prurit şi tumefacţie a pleoapelor, lăcrimare excesivă.

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat