A+ A A-

Clonidin ( Catapres, Catapressan, Haemiton)

 

Clonidina+ (clonidin hydrochlorid, catapres, catapressan, haemiton) este un derivat imidazolinic, care administrat oral, ca medicaţie unică, are efect antihipertensiv relativ slab, mai evident în ortostatism; efectul unei doze unice se instalează în cîteva zeci de minute şi durează circa 6 ore.

Asocierea cu diuretice creşte activitatea şi întîrzie dezvoltarea toleranţei. Injectată intramuscular, clonidina scade presiunea arterială crescută, în medie cu 20% (mai mult în ortostatism); debitul bătaie este micşorat, rezistenţa periferică nu este modificată semnificativ. Injectarea intravenoasă rapidă provoacă de asemenea hipotensiune, precedată însă de un croşet hipertensiv trecător.

Mecanismul de acţiune nu este precizat. Se admite că scăderea pre­siunii arteriale se datoreşte deprimării funcţiei simpaticului periferic prin intervenţie la nivelul unor formaţiuni nervos-centrale. în plus clonidina are o acţiune slabă de inhibare a secreţiei de renină, probabil de semni­ficaţie clinică minoră.

 

Reacţiile adverse cele mai frecvente sînt sedarea, somnolenţa şi uscă­ciunea gurii. Mai rar se întîlneşte constipaţia (avantajoasă în cazul asocierii cu alte simpatoplegice, care pot provoca diaree), greaţa şi anorexia, bradicardia sinuzală, hipotensiunea ortostatică excesivă, diminuarea po- tenţei sexuale. întreruperea medicaţiei este uneori urmată de fenomene de rebound, cu creşterea marcată a presiunii arteriale (se administrează tolazolină). Clonidina potenţează efectele deprimante ale hipnoticelor şi alcoolului.

Clonidina se administrează obişnuit oral, începînd cu 0,075 mg de 3 ori pe zi şi crescînd doza progresiv (la 2—4 zile) pînă la obţinerea efectului dorit; doza obişnuit eficace este de 0,45 mg (3 comprimate) zilnic. Este indicată, în asociaţie cu diuretice, eventual cu alte antihiper- tensive, în toate cazurile de hipertensiune arterială.

Se impune prudenţă la bolnavii cu ateroscleroză cerebrală severă (atenţie la dozare) şi la cei cu insuficienţă renală (control periodic al valorilor ureii şi creatininei în sînge). Injectată intramuscular, 0,15—0,30 mg la fiecare 8—12 ore, poate fi folosită pentru tratamentul crizelor hipertensive.

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat