A+ A A-

KERATOLITICELE Şl REDUCĂTOARELE

 

 

Substanţele keratolitice realizează înmuierea şi descuamarea stra­tului cornos al pielii, fiind utile .pentru curăţirea scuamelor şi crustelor, pentru îndepărtarea leziunilor-hiperkeratozice şi pentru exfoliere. Sub­stanţele reducătoare inhibă procesul de hiperakantoză şi parakeratoză şi favorizează resorbţia proceselor inflamatorii cronice, fiind indicate în dermite şi eczeme cronice lichenificate, psoriazis etc.

 

Acidul salicilic este keratolitic în concentraţie de 1—10%; de ase­menea este slab antiseptic (antibacterian şi antifungic). Se foloseşte ex­tern, sub formă de pulberi, loţiuni şi unguente, în ulcerele cronice, pitiriazis simplex, acnee, eczeme, psoriazis, boli parazitare. înglobat în colodiu în concentraţie mare — 20% (clavu.sin+) şi aplicat pe leziu­nea hiperkeratozică a clavusului, produce distrugerea lentă şi nedure- roasă a epiteliului.

Rezorcina 1—30% este keratolitică şi slab antiseptică. Se utilizează în psoriazis, denmatită ,seboreică, eczeme cronice etc.

Sulful este slab keratolitic, antiseptic şi paraziticid. Se foloseşte sub formă precipitată, în loţiuni sau unguente 2—10%, mai ales pentru tratamentul seboreei şi acneei. Are dezavantajul mirosului neplăcut.

Sulfura de seleniu, înglobată în şampon (selsun), este eficace ca anti- seboreie în pitiriazis simplex. De asemenea poate fi utilă în tratamen­tul pitiriazisului versicolor. Nu se aplică pe pielea denudată, deoarece are o toxicitate sistemică mare; ingerată este foarte toxică.

Gudroanele de cărbune (gudron mineral, pix lithantracis), de ienuper (ulei de cad, pix cădi), sau gudroanele sulfonate ale unor roci bituminoase (ihtiol, ichtammolum), obţinute prin distilare uscată, sînt amestecuri de hidrocarburi (naftalen, fenantren, antracen, fenol, o-cresol, chino- lină etc.). Au proprietăţi keratoplastice — antiexematoase (la concen­traţii mici), reducătoare, antipruriginoase, antiseptice şi inhibitoare mi- totice; produc fotosensibilizare (efect util în psoriazis).

Se folosesc în mixturi, paste sau pomezi, pentru tratamentul unor boli cronice de piele, mai ales eczeme şi psoriazis. Gudronul de cărbune are acţiune intensă şi profundă; se recomandă iniţial în concentraţii de 1—2%, concentraţii care se cresc apoi progresiv. Ihtiolul are acţiune mai blîndă, fiind utilizată în concentraţii de 5—10%.

Uleiul de cad este indicat în concentraţie de 20»/0 sau mai mult. Gudroanele au dezavantajul mirosu­lui neplăcut şi proprietăţii colorante. Pot provoca leziuni renale, atunci cînd sînt aplicate timp îndelungat pe suprafeţe mari.

Crisarobina este o mixtură de compuşi policiclici hidroxilaţi, con­ţinuţi în latexul arborelui Araroba. Are acţiune reducătoare, keratolitică şi este puternic iritantă. Se foloseşte mai ales un derivat antranolic obţinut din crisarobină — ditranolul (dithranol, anthralin, cignolin), mai eficaceşi mai puţin iritant. Se administrează în concentraţii progresiv crescînde, de la 04) la 2°/o, fiinid indicat în psorizis şi în unele eczetme cronice. Aplicat pe suprafeţe mairi poate provoca leziuni renale.

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat