A+ A A-

Ketek


Denumire comună internaţională: Telitromicinum
Alte denumiri comerciale: Levviax
Forme de prezentare: Comprimate filmate


Ce este şi pentru ce afecţiuni se utilizează?
Ketek este un antibiotic din clasa ketolidelor utilizat în trata­mentul infecţiilor bacteriene acute ale sinusurilor, bronhiilor sau plămânilor. Medicamentul ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor determinate de bacteriile susceptibile (ex. streptococ beta-hemolitic de grup A).
Important de ştiut
Ketek poate produce leziuni ale ficatului severe, în rare cazuri cu insuficienţă hepatică severă şi chiar deces. întrerupeţi tratamen­tul şi anunţaţi imediat medicul dacă observaţi apariţia durerilor de stomac, senzaţiei de greaţă, lipsei poftei de mâncare, subfebri- lităţii, icterului, urinilor închise, scaunelor decolorate.
Administrarea corectă
Administraţi medicamentul pe cale orală o dată pe zi sau con­form prescripţiei, preferabil în fiecare zi la aceeaşi oră.Inghiţiţi comprimatele împreună cu un pahar mare de apă, în timpul mesei sau pe stomacul gol.
Dacă urmaţi simultan tratament cu teofilină (Theo SR) evitaţi administrarea în interval de 1 oră faţă de Ketek.
Urmaţi întocmai prescripţia şi solicitaţi lămuriri suplimentare medicului sau farmacistului dacă aveţi neclarităţi.
Dacă săriţi o doză-luaţi următoarea doză imediat ce vă amintiţi. To­tuşi, dacă se apropie timpul pentru următoarea doză săriţi peste doza uitată şi reveniţi la programul normal de administrare.

Nu luaţi două doze odată.
Cum păstrăm medicamentul -în ambalajul original, bine închis şi fe­rit de acţiunea copiilor. Păstraţi medicamentul la temperatura camerei ferit de căldură şi umezeală excesivă. Aruncaţi tabletele expirate sau de care nu mai aveţi nevoie.
Ce efecte adverse pot apare?
Incetaţi administrarea medicamentului şi anunţaţi imediat me­dicul dacă observaţi apariţia următoarelor efecte adverse:
•        reacţii alergice: probleme respiratorii, tumefacţii ale buzelor, limbii sau feţei, urticarie, rash (roşeaţă), prurit (mâncărimi)
•        scaune diareice apoase sau cu sânge
•        bătăi cardiace neregulate
•        probleme de vedere, dificultăţi de concentrare

•        pierderea echilibrului şi coordonării mişcărilor, incapacitatea
de a urca scările sau de a te ridica de pe scaun
•        dureri musculare, slăbiciune
•        dificultăţi la înghiţire
în cazul apariţiei următoarelor efecte adverse mai puţin severe continuaţi administrarea medicamentului dar consultaţi medicul imediat ce va fi posibil: greaţă, vărsături, dureri de cap, ameţeli, prurit (mâncărimi) vaginal, secreţie vaginală anormală.
Când nu se administrează?
Nu se administrează în caz de alergie cunoscută la substanţa activă sau la eritromicină, claritromicină, azitromicină sau roxitro- micină, miastenia gravis.
Atenţionări speciale
Ketek nu poate fi eficient în tratamentul infecţiilor virale, cum ar fi răceala comună sau gripa.
înaintea începerii tratamentului informaţi medicul dacă aveţi boli de ficat sau rinichi, miastenia gravis (o afecţiune a nervilor şi musculaturii), aritmii cardiace, bradicardie (bătăi cardiace rare, sub 50 pe minut), istoric familial de sindrom QT lung, întrucât poate fi necesară ajustarea dozelor, monitorizarea mai atentă a tratamentului sau reconsiderarea terapiei.


Administraţi cu prudenţă dacă aveţi miastenia gravis deoarece Ketek poate agrava simptomele şi poate determina reacţii seve­re, unele chiar ameninţătoare pentru viaţă. Fiţi sigur că medicul care v-a prescris acest medicament ştie că suferiţi de miastenia gravis.


Luaţi medicamentul exact cum v-a fost prescris de medic pen­tru a obţine maximul de beneficii.
Ca să nu omiteţi doze încercaţi să luaţi medicamentul în fiecare zi la aceeaşi oră.
Nu administraţi doze mai mari sau pe durată mai lungă decât v-a fost recomandat.
Administraţi întreaga doză prescrisă de medicul dumneavoas­tră chiar dacă începeţi să vă simţiţi mai bine după câteva zile de tratament. Simptomele pot începe să se amelioreze înainte ca infecţia să fie complet tratată. Abandonarea tratamentului în ori­ce moment poate reduce eficacitatea medicamentului şi poate creşte riscul de selectare a bacteriilor rezistente la Ketek şi la alte antibiotice.


Ketek poate afecta ritmul cardiac, modificând aspectul electro­cardiogramei. Anunţaţi imediat medicul dacă observaţi apariţia bătăilor cardiace neregulate sau a pierderilor de conştienţă. Ad­ministraţi Ketek cu prudenţă în cazul în care aveţi orice tulburare congenitală (înnăscută) a ritmului cardiac, bradicardie (o tulbura­re de ritm caracterizată prin bătăi cardiace sub 50 pe minut) sau alte condiţii ce predispun la apariţia aritmiilor cardiace (cum ar fi nivelele scăzute ale potasiului sau magneziului în sânge).


Ca şi celelalte antibiotice, Ketek poate produce o inflamaţie se­veră a colonului (afecţiune cunoscută sub numele de colită pseu- domembranoasă) datorită creşterii excesive a bacteriilor de la ni­velul intestinului gros. Anunţaţi imediat medicul dacă apar dureri abdominale, scaune apoase sau cu sânge, zgomote intestinale accentuate datorită peristalticii intensificate, subfebrilitate (tem­peratură a corpului de 37-38° C). Nu administraţi medicamente antidiareice decât dacă aveţi aprobarea medicului.


Tratamentul poate determina tulburări de vedere cu vedere în­ceţoşată, vedere dublă sau probleme de concentrare. Episoadele apar mai frecvent după prima sau a doua doză de medicament, dar pot apare oricând pe durata terapiei şi pot dura câteva ore. Dacă observaţi aceste efecte ale medicamentului asupra dum­neavoastră evitaţi şofatul, manipularea utilajelor cu risc sau ac­tivităţile ce implică atenţie sporită până la epuizarea lor. De ase­menea evitaţi schimbarea bruscă a privirii de la un obiect la altul. Dacă apar probleme de vedere ce interferă cu activităţile zilnice, contactaţi medicul.


Interacţiuni posibile cu alimente sau medicamente
Inainte de începerea tratamentului anunţaţi medicul dacă luaţi vreunul din următoarele medicamente:
•        metoprolol (Betaloc, Bloxan, Egilok)
•        amiodaronă (Cordarone, Sedacoron), sotalol (Sotagamma), chinidină, procainamidă
•        digoxin
•        anticoagulante
•        medicamente pentru reducerea colesterolemiei: simvastatin (Simgai, Simvacard, Simvagamma, Zocor), lovastatin (Medosta- tin), atorvastatin (Sortis, Caduet)
•        diazepam, midazolam (Dormicum), alprazolam (Xanax, Prazo- lex, Zolarem), itraconazol (Orungal, Sporilin), ketoconazol (Ni- zorai, Fungicide, Kefungin)
•        rifampicină (Sinerdol)
•        anticonvulsivante: carbamazepină, fenitoin, fenobarbital
•        derivaţi ergot: ergotamină, dihidroergotamină
•        tacrolimus (Prograf), sirolimus (Rapamune)
•        ciclosporină (Cicloral Hexal, Equoral, Sandimmun Neoral).
Sarcina şi alăptarea
Inainte de a administra Ketek informaţi medicul dacă sunteţi în-sărcinată sau plănuiţi o sarcină în viitorul apropiat deoarece me­dicamentul poate dăuna fătului dacă este administrat în timpul sarcinii.
Nu se cunoaşte dacă medicamentul poate trece în laptele ma­tern afectând sugarul, de aceea nu alăptaţi fără aprobarea medi­cului în timpul tratamentului.
Doze recomandate
Tratamentul infecţiilor bacteriene acute la persoanele cu sinuzitâ sau bronşită cronică
Adulţi
Doza recomandată este de 800 mg o dată pe zi timp de 5 zile.
Copii
Utilizarea şi dozajul trebuie determinate de către medic.
Tratamentul pneumoniei dobândite în comunitate (în afara spita­lelor)
Adulţi
Se recomandă administrarea a câte 800 mg în fiecare zi, timp de 7-10 zile.
Copii
Indicaţia de utilizare şi dozajul sunt decizii ce aparţin medicu­lui.
Supradozare
Deşi nu se aşteaptă ca supradozarea acestui medicament să de­termine simptome totuşi anunţaţi imediat medicul dacă suspec­taţi această situaţie.


Keto Gal vezi Ketotifen
Keto Tis vezi Ketoconazol

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat