A+ A A-

ENZIMELE FOLOSITE CA MEDICAMENT


Tripsina şi chimotripsina (alfachimotriţsina+) sînt enzime proteolitice active la pH alcalin. Preparatele folosite terapeutic se obţin din pancreasul de mamifere.
Aplicate (sub formă de soluţie tamponată) pe plăgi sau alte leziuni cutanate, provoacă liza şi eliminarea ţesuturilor necrozate, lichefierea cheagurilor de sînge şi a depozitelor de fibrină, digestia puroiului.

Secreţiile bronşice purulente pot fi fluidificate, cînd preparatele enzimatice sînt instilate local sau inhalate sub formă de aerosoli. în chirurgia oculară, zonuliza enzimatică uşurează extragerea cristalinului.

Celulele vii nu sînt distruse, deoarece proteinele native sînt mai rezistente decît cele denaturate. Efectul local este mult diminuat cînd în sînge există un titru mare de inhibitori specifici.Tripsina şi chimotripsina, administrate oral sau injectate, au efect antiinflamator sistemic, dar acesta este slab pentru dozele terapeutice.

Au fost recomandate în contuzii, dermatoze inflamatorii şi în alte situaţii în care persistenţa edemului sau a hematomului este cauză de durere şi întîrzie vindecarea. Efectul favorabil s-ar datora depolimerizării fibrinei care blochează capilarele, cu restabilirea consecutivă a permeabilităţii vaselor şi favorizarea resorbţiei exsudatului.

Ca efecte nedorite, aplicarea pe plăgi poate fi urmată de senzaţie de arsură şi prurit, iar aerosolii provoacă uneori răguşeală, tuse, expectoraţie sanguinolentă. Reacţiile alergice, posibile, sînt periculoase mai ales pentru preparatele injectabile


Streptokinaza şi streptodornaza sînt enzime proteolitice produse de anumiţi streptococi hemolitici. Streptokinaza favorizează activarea plasminei, endopeptidază fibrinolitică. Streptodornaza acţionează direct, de- polimerizînd acizii dezoxiribonucleici. Celulele vii nu sînt lezate.

Aplicate (sub formă de soluţie tamponată) sau injectate local, enzimele fluidifică şi favorizează drenarea cheagurilor de sînge şi a depozitelor de fibrină sau puroi. Efectul este util în caz de plăgi infectate, hemotorax, empiem, diferite supuraţii cronice etc

.
Asociaţia streptokinază-streprodornază (varidase), administrată pe cale generală, oral sau în injecţii intramusculare, are acţiune antiinflamatorie, folosită în edemele traumatice sau infecţioase. Acest efect sistemic este slab pentru dozele terapeutice.

Ca reacţii adverse, injectarea intracavitară este uneori urmată de reacţii toxice, febrile, datorite pirogenilor prezenţi în preparatul medicamentos sau eliberaţi prin proteoliză — este necesară evacuarea revărsatului în primele ore după injecţie.

Tratamentul hemotoraxului sau empiemului cuprins într-un spaţiu limitat impune drenarea exsudatului lichefiat, deoarece volumul acestuia poate creşte. Sînt posibile hemoragii secundare. Diseminarea infecţiei locale este favorizată — enzimele sînt contraindicate în infecţiile acute, iar folosirea impune protecţia cu antibiotice. Reacţiile alergice sînt rare, dar necesită prudenţă.


Hialuronidaza (tilase+), sau factorul de difuziune, este o eniima muco- litica care depolimerizează acidul hialuronic, permeabilizînd ţesutul con¬junctiv. Se adaugă soluţiilor injectate subcutanat, pentru a le grăbi absorbţia; aceasta este util mai ales la copiii mici, la care perfuzia intravenoasă nu este posibilă.

Edemul provocat de contuzii se resoarbe mai repede dacă se introduce enzima local.Hialuronidaza nu se injectează în ţesuturi infectate sau în tumori, deoarece favorizează diseminarea germenilor patogeni şi a celulelor cance¬roase. Reacţiile alergice sînt rare.

 

NSP GK4 suffix " nsp"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Stat